Magyarország

De mi lesz, ha a Fidesz győz? (2013)

Vegyük azt, aminek kisebb a valószínűsége, hogy nem a Fidesz győz a 2014-es választásokon és egy nagyon gyenge többséggel rendelkező „baloldali” kormány alakul. Az események ez esetben könnyen megjósolhatók, ugyanaz fog történni, mint a 2000-es években. Az ellenzéki Fidesz foggal-körömmel fog kaparni, hogy ellehetetlenítse a kormányt. Orbán Viktor régi szokása szerint Brüsszelbe, Washingtonba, de akár a Pokolba is elmegy, hogy befeketítse a kormányt. Békemenetek fogják követelni a nyugdíjemelést, a rezsicsökkentést, a devizahitelek forintosítását, pedagógus béremelést, ingyen tankönyveket, a születésszám növelését, a fiatalok elvándorlásának megakadályozását, a tandíjmentes felsőoktatást stb. Utakat, hidakat fognak lezárni a taxisblokád, a 2002-es hídlezárás mintájára, s talán egy olyan zavargássorozatot is sikerül majd összehozni, mint 2006-ban. A 2006-os események állandó lebegtetése részben azt a célt is szolgálhatja, hogy a rendőrök eszükbe véssék, nem szabad a civilekkel szemben erőszakot alkalmazni – még ha azok utcaköveket is szednek fel, táblákat tépnek ki, barikádokat építenek is.

Furcsa mindenesetre, hogy miután a Fidesz elvesztette a választásokat, 2002-ben és 2006-ban is, zavargások törtek ki Magyarországon…

Ha tehát 2014 után is „baloldali” kormány lesz, azt végig üldözni fogja a Fidesz, a sarkában lesz, gáncsolni fogja és végül fel fogja morzsolni. Egy ilyen kormány megsemmisítő vereséget fog szenvedni a 2018-as választásokon, ha egyáltalán kihúzza odáig. Megint jöhet a kétharmad, vagy a négyötöd.

Persze primitív lenne csak a Fidesz aknamunkájával magyarázni a „balodal” csődjét. A baloldal legnagyobb baja az, ami bukásra ítéli, hogy ÜRES. Aki 2014-ben a „baloldara” szavaz, nem valamire, hanem valami ellen fog fog voksolni. Ennek az úgymond „baloldali” társaságnak az MSZP, Együt-PM, DK alakulatnak semmi mondanivalója nincs Magyarországról. Magukat „nyugatosnak” tartják, de valójában messzebb vannak a Nyugattól, mint a Fidesz (egy jövőbeli blogbejegyzés témája lesz, hogy miért). Ez az elitista, „jozefinista” társaság tankönyvekből átvett – úgymond, nyugatias, de valójában csak a lózungok szintjén nyugatias –  külső mintákat akar lenyomni a magyar társadalom torkán. Csak azt tudják mondani, „Legyőzni Orbán Viktort, legyőzni Orbán Viktort, legyőzni Orbán Viktort.” – mintha Orbán Viktor legyőzése maga lenne A CÉL. El kéne kezdeni tanulmányozni Magyarországot, elvtársak, és vissza kellene nyúlni a népi baloldali – nagyon gazdag! – szellemi hagyományokhoz (ami nem jelent szembefordulást az urbánus baloldal pozitív tradícióival).

Ez előbb vagy utóbb úgyis meg fog történni, mert ennek a „baloldalnak” a végleges szétmorzsolódása csak idő kérdése – még akkor is, ha netalán győznek 2014-ben. Újjá kell majd építeni a magyar baloldalt, de az csak akkor lesz sikeres, ha valóban alulról szerveződő, demokratikus, plebejus, patrióta és tényleg baloldali (tehát szociálisan érzékeny) lesz.

De mi lesz, ha a Fidesz győz? Véleményem szerint a Fidesz győzelme közép- és hosszútávon nem fogja megoldani Magyarország gondjait.  Magyarország számára sem a Fidesz, sem az ellenzék győzelme nem jelent kiutat a jövő évi választásokon. Nem valami kellemes állapot a reális alternatíva nélkülisége, az ilyen helyzetek szoktak nagy robbanásokhoz vezetni…

Sokan külföldre (Nyugatra) menekülnek, vagy, mintegy „belső emigrációba” vonulnak, „visszavonulnak” (nem szülnek gyereket, nem kötnek házasságot), a demográfiai mutatók történelmi mélypontra süllyedtek, a felső középosztály támogatása a szegények zsírjára nem húzta ki a kátyúból a gazdaságot, a szegénység sajnos nőtt az elmúlt években. 

2010-ben valóban egy korszak zárult le Magyarországon: a rendszerváltás rendszere, melyben a magyarországi lakosság már az 1990-es évek elején, visszavonhatatlanul csalódott (lásd pl. Vásárhelyi Mária „Rendszerváltás alulnézetben” c. könyvét), s csak az elit tartott ki az utolsó patronig az erkölcsileg-morálisan-gazdaságilag már bölcsőkorában halott modell mellett (lám, a magyar nép már megint – mint mindig – sokkal bölcsebbnek bizonyult, mint a magyarországi „elit”, amely persze csak társadalmi helyzeténél, és nem szellemi teljesítménye folytán elit), 2010-ben, a főként jogászokból álló Fidesz (újra)hatalomrakerülésével közjogilag is alámerült. A „jogászkormány” új alkotmányt, választási rendszert hozott létre. Noha maga is a rendszerváltás rendszerének terméke (1998 és 2002 között kormányon), időnként élesen szembefordul az 1990 után kialakult berendezkedéssel. Bár a 2011-ben elfogadott és 2012-ben életbe lépett alkotmány szerint Magyarország 1990-ben nyerte vissza függetlenségét, de a 2010-es Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata szerint hazánk csak 2010-ben szerezte vissza „az önrendelkezés jogát és képességét.” A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatának zavaros történelemszemlélete szerint 1956 küzdelme „a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott.” Ám 2010-ben új politikai rendszer született: „A győzelmet a magyar emberek a régi rendszer megdöntésével és egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megalapításával vívták ki.”

Immáron több mint három év telt el az „új rendszer” megalakítása óta, de a társadalom és államunk csüggedtsége, kiszolgáltatottsága, eladósodása, szegénysége, reménytelensége azonban sajnos nem lett kevesebb.

A Fidesz valószínűleg így is megnyeri majd a 2014-es választásokat, a rezsicsökkentésnek köszönhetően, és mert a magyar lakosság nem akar visszafordulni a reakciós balliberális ellenzék által kínált modellhez, meg azért, mert Magyarország problémái sokkal mélyebbek holmi pártpolitikai ügyeknél (bár a magyar lakosság többsége szíve szerint elzavarná a jelenlegi kormányt, de irtózik a balliberális ellenzéktől, a szélsőséges Jobbik meg nem lesz befolyásos tényező a maga várható 15-20 képviselőjével a következő törvényhozásban).

Bár előttünk van még a kampány, és nem zárható ki, hogy ennek folytán előkerülnek mindenféle dossziék és kartonok, de jelen állás szerint aligha kétséges a Fidesz győzelme. De a Fidesz is kénytelen lesz megtanulni, hogy sikeres országot nem lehet építeni a gazdagok szegények rovására történő támogatásával.

(https://nepibaloldal.blog.hu/2013/10/04/de_mi_lesz_ha_a_fidesz_gyoz)

(3) Hozzászólás

  1. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/id/register-person?ref=53551167

  2. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

  3. Obter acesso a informações secretas pode lhe dar uma vantagem nos negócios sobre seus concorrentes e, graças aos avanços tecnológicos, a espionagem agora é mais fácil do que nunca. https://www.xtmove.com/pt/how-to-hide-spy-tape-recorder-at-home-to-eavesdrop-conversations/

Hozzászólások küldése lezárva