Eredmény(ek) 13 mutatása
Közép-Európa, Magyarország, tudomány

A középkor urbánus, nyugatos szemmel

Az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején, épp a rendszerváltás idején a magyar történetírás nagynak is nevezhető vállalkozása volt egy új magyar történelmi szintézis megalkotása gyorsan. A vállalkozást Glatz Ferenc szerkesztette, a cél láthatóan az volt, hogy Magyarországot, a magyar történelmet európai perspektívában mutassa be. Az első, középkori kötetet Szűcs Jenő írta volna, de 1988-as …

Közép-Európa, Magyarország, tudomány

Móricz Zsigmond: Erdély

A két világháború közötti Magyarországon nagyon népszerű és aktuális volt az Erdély-tematika. Az elszakított területek közül talán Erdély volt a legfájóbb, legérzékenyebb, inkább mint a Felvidék, vagy a Délvidék. Miért éppen Erdély fájt a legjobban, és nem a polgárosult Felvidék, vagy a dús gabonatermő Délvidék? Valószínűleg azért, mert Erdélyt egyfajta romantikus képzelet övezte. E romantikának …

Közép-Európa, Magyarország

A cinizmus netovábbja: Švejk

A 20. századi irodalom egyik legismertebb könyve Jaroslav Hašek Švejk, egy derék katona kalandjai a világháborúban című – a szerző korai halála miatt – befejezetlenül maradt regénye. A hagyományos értelmezés szerint a humoros, szatíra-szerű történet pacifista indíttatású, a kisember Švejken keresztül leleplezi és nevetségessé teszi az Ausztria-Magyarországot, de a mindenkori országokat háborúba vezérlő bürokratákat és …

Közép-Európa, Magyarország

Kádár második árulása (1958: Marosvásárhely)

Románia fontos szerepet játszott az 1956-os magyar forradalom leverésében. Területét bocsátotta a Magyarországra törő szovjet csapatok számára, magyarul beszélő ügynökökkel árasztották el Budapestet, illetve Nagy Imrét és társait is román területen tartották fogva a forradalom leverése után. A román igyekezet talán nemcsak azzal magyarázható, hogy Bukarestben tartottak egy magyarországi visszarendeződéstől, amely destabilizálta volna a magyar-román …

Kiskunhalas, Közép-Európa, Magyarország

Kiskunhalas – 1993

1993-ban még tartott, nem fejeződött be a régi rendszer, struktúrák bomlása. A téeszek folytatódó szétlopása heves indulatokat kavar a Dél-Alföldön. Januárban Balotaszálláson majdnem tettlegességig fajulnak az események. A Kossuth TSZ elnökét, Tubánszki Józsefet megfenyegetik. Egy balotai lakos így panaszkodik (Halasi Tükör, február 5.): „Uram, ez az ember tönkretesz bennünket. A kétszáz tagból húsz sem dolgozik. …

Kiskunhalas
Közép-Európa, Magyarország

A Kalasnyikov-ügy. Magyarország szerepe Jugoszlávia felbomlásában

Kiskunhalas, 1991, a Jugoszláviába vezető 53-as úton 1990 januárban a horvát és szlovén képviselők távozásával és a politikai pluralizmust lehetővé tevő alkotmánymódosítással a Jugoszláv Kommunista Párt elveszítette állampárt jellegét és a Jugoszlávia egésze feletti kontrollt. Ekkor (is) már Koszovóban zavargások zajlottak, tavasszal Szlovéniában és Horvátországban az új, szabad választások az ellenzéki/nemzeti erők győzelmét hozták. A …

Közép-Európa

Ó, Európa

Az egyik legjobb könyv Európáról a kiváló francia történész, Jacques Le Goff (1924 – 2014) Európa születése a középkorban című műve. Mi Európa? Le Goff szerint egy civilizációs fenomén, mely a középkorban alakult ki, a Római Birodalom összeomlása után. A birodalom összeomlása tette lehetővé Európa kialakulását, és a „birodalmiság” idegen Európától. Európa nem viseli el …

Közép-Európa

Mi zajlik Európában: migráció vagy kolonizáció?

Szokás mostanság a honfoglaló magyarokhoz hasonlítani az Európába Ázsiából és Afrikából érkező (főleg muszlim) bevándorlókat, mondván, mi is migránsként érkeztünk mai lakhelyünkre. S valóban, a honfoglaló magyarok tényleg „migránsként” érkeztek a Kárpát-medencébe. Gondoljunk bele, a honfoglalók nagyszülei még nagy valószínűséggel valahol az Urál környékén születtek. Őseink 830 körül hagyták el a Volga-Urál vidéki „őshazát” (bár …

Közép-Európa

A lengyel társadalom egészségessége (2014)

Végre az indexen is terjedelmes összefoglaló cikk jelent meg a lengyelországi lehallgatási botrányról. Bukhat a kormány, óriási a botrány, mert kikerült egy hangfelvétel, melyet tavaly nyáron rögzítettek egy varsói étteremben, ahol a Lengyel Nemzeti Bank vezetője, Marek Belka és a lengyel belügyminiszter, Bartlomije Sienkiewicz beszélgetnek arról, hogy a bank besegít pénzügyminiszter megbuktatásába. A hangfelvétel közzététele …

Közép-Európa

1914 – hübrisz és hazug háború

Igen érdekes olvasmány a Romsics Ignác által összeállított Magyar történeti szöveggyűjtemény. Lássuk csak, milyen dokumentumok olvashatók 1914-ből, az első világháborút közvetlenül megelőző időből. Az idézett források jól rávilágítanak a magyar vezetés és közvélemény elbizakodottságára, hübriszére 1914-ben. Mi majd jól megbüntetjük a kutya Szerbiát, lesz még Belgrád magyar falu! Gyurgyák János kitűnő könyve, az Ezzé lett …

Közép-Európa

Salzburg (2014)

Életemben egyszer voltam eddig Ausztriában, valamikor 1989-ben, amikor magyar bevásárlóturisták tömegei özönlötték el Bécset. Hirtelen elérhetővé vált a világútlevél, a szocializmusban, hiánygazdaságban (bár a szocialista Magyar Népköztársaság a bőség földje volt a Szovjetunióból vagy Romániából nézve…) nevelkedett magyarok százezrei, sőt, milliói keltek útra Ausztriába, hogy személyesen is megtapasztalják a kapitalizmus, a Nyugat, a csillogó boltok …

Közép-Európa

Közép-Európa jövője (2012)

Orbán Viktor magyar miniszterelnök újabban gyakran hangoztatja, hogy Közép-Európáé lesz a jövő, miközben a Nyugat hanyatlik és rossz válságkezelést folytat. Azt nem tudom, mennyire komolyak ezek a kijelentések, vagy csak a Fidesz szokásos propaganda-kommunikációjába illeszkednek-e? A Fidesz kommunikációja amúgy pofonegyszerű: minden, amit a Fidesz (a kormány) csinál, az sikeres. Csak a sikereket kell hangoztatni, kommunikálni, …