Eredmény(ek) 3 mutatása
Közép-Európa, Magyarország, tudomány

Móricz Zsigmond: Erdély

A két világháború közötti Magyarországon nagyon népszerű és aktuális volt az Erdély-tematika. Az elszakított területek közül talán Erdély volt a legfájóbb, legérzékenyebb, inkább mint a Felvidék, vagy a Délvidék. Miért éppen Erdély fájt a legjobban, és nem a polgárosult Felvidék, vagy a dús gabonatermő Délvidék? Valószínűleg azért, mert Erdélyt egyfajta romantikus képzelet övezte. E romantikának …

A Felső-Tisza vidékén
Magyarország

Erotikus parasztregény. Móricz Zsigmond: Sárarany

A 20. század eleji nagy progresszió egyik legfontosabb eleme volt a freudizmus diadala, és ezzel együtt az erotika minden korábbinál nyíltabb megjelenése a művészetekben, irodalomban, festészetben. Az erotika kimondottan progresszív dolognak számított a század elején, és még később is: keleten a konzervatív sztálini fordulatig az 1930-as években, nyugaton a 2000-es évek elejéig, az aszexuális ellenforradalomig …

Magyarország

A Tanácsköztársaság és a magyar értelmiség

1919. március 20-án Károlyi Mihály köztársasági elnök, miután a kegyetlen Vyx-jegyzék átvétele után nem vállalta Magyarország fegyveres védelmét, átjátszotta a hatalmat a szociáldemokrata-kommunista társaságnak, másnap pedig megalakult a Magyarországi Tanácsköztársaság (Károlyi időtől függően eltérően emlékezett vissza az akkori eseményekre, amikor az tűnt előnyösebbnek, azt mondta, nem önként adta át a hatalmat, őt becsapták; máskor ezzel …