Eredmény(ek) 2 mutatása
Kiskunhalas
Közép-Európa, Magyarország

A Kalasnyikov-ügy. Magyarország szerepe Jugoszlávia felbomlásában

Kiskunhalas, 1991, a Jugoszláviába vezető 53-as úton 1990 januárban a horvát és szlovén képviselők távozásával és a politikai pluralizmust lehetővé tevő alkotmánymódosítással a Jugoszláv Kommunista Párt elveszítette állampárt jellegét és a Jugoszlávia egésze feletti kontrollt. Ekkor (is) már Koszovóban zavargások zajlottak, tavasszal Szlovéniában és Horvátországban az új, szabad választások az ellenzéki/nemzeti erők győzelmét hozták. A …

Közép-Európa

1914 – hübrisz és hazug háború

Igen érdekes olvasmány a Romsics Ignác által összeállított Magyar történeti szöveggyűjtemény. Lássuk csak, milyen dokumentumok olvashatók 1914-ből, az első világháborút közvetlenül megelőző időből. Az idézett források jól rávilágítanak a magyar vezetés és közvélemény elbizakodottságára, hübriszére 1914-ben. Mi majd jól megbüntetjük a kutya Szerbiát, lesz még Belgrád magyar falu! Gyurgyák János kitűnő könyve, az Ezzé lett …