Eredmény(ek) 4 mutatása
Közép-Európa, Magyarország, tudomány

Móricz Zsigmond: Erdély

A két világháború közötti Magyarországon nagyon népszerű és aktuális volt az Erdély-tematika. Az elszakított területek közül talán Erdély volt a legfájóbb, legérzékenyebb, inkább mint a Felvidék, vagy a Délvidék. Miért éppen Erdély fájt a legjobban, és nem a polgárosult Felvidék, vagy a dús gabonatermő Délvidék? Valószínűleg azért, mert Erdélyt egyfajta romantikus képzelet övezte. E romantikának …

Magyarország, tudomány

Magyarország, 2012 július

2012 június végén Gerő András történész antiszemitizmussal vádolta meg az egyik vezető magyar történészkollégáját, Romsics Ignác akadémikust. Gerő vádjait a magyar történész szakma túlnyomó többsége elutasította, de közben, 2012 júliusában érdekes vita zajlott le antiszemitizmusról és antiszemitizmus-vádról, Horthy-rendszerről, a magyar történettudományról. Máig ez volt az utolsó nagy „antiszemitizmus-vita” Magyarországon, mintegy lezárva az 1990-es évektől gyakran …

Amerika

Kozmosz: tudomány, történelem

Minden idők egyik legjobb és legnagyobb hatású dokumentumfilmje Carl Sagan amerikai csillagász Kozmosz című alkotása (1980). Én minden évben legalább egyszer megnézem. A 13 részes filmsorozat nagy intellektuális igényességgel és látványosan mutatja be nemcsak azt, amit a kozmoszról tudni lehet (érdemes tudni) a természettudományok szempontjából, hanem a világegyetem emberi percepciójának evolúcióját is. Ez utóbbi pedig …

tudomány

Tudomány: szabadság és sznobizmus

Nemrég került a kezembe C. W. Ceram (azaz Kurt Wilhelm Marek) német ókortörténész „A régészet regénye” című műve, mely arról szól, hogyan fedezték fel a 19. századi európaiak az ókori Kelet világát. Érdekes könyv, főleg egy volt náci propagandista tollából. Talán egyfajta önreflexió is lehetett ez a könyv C. W. Ceram részéről. Lám, már a fehér-nordikus-árja „faj” előtt milyen magas civilizációkat teremtettek …